Zdravý Komín

Kompletní kominické práce

 

 

KontaktProblémy

Zdravý Komín

Kompletní kominické práce
KontaktProblémy

Ke komu jste se to vlastně dostali?

Psal se rok 2007, kdy jsem úspěšně složil maturitní zkoušku a přemýšlel co dál. Toho léta jsem dostal nabídku na brigádu u kominického mistra. Z brigády na léto se stala vášeň a úcta ke kominickému řemeslu.

Od tohoto momentu se vše začalo ubírat tím správným směrem a začala má pouť v kominickém řemesle.

CO VŠE PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Stavba komínů

Provádíme stavby systémových komínů pro pevná, kapalná i plynná paliva

Vložkování

Provádíme vložkování komínových průduchů pro pevná, kapalná i plynná paliva

Opravy komínů

Provádíme opravy stávajících komínových těles.

Spárování

Bourání, vyzdívání

Omítnutí atd.

Čištění

Provádíme čištění komínových průduchů, periodické kontroly dle nařízení č.34/2016

Prohlídky komínovou kamerou a jiné

Provádíme kontroly komínů komínovou kamerou.